Peter Oswald   (firma) 

   tung-tekstil-bearbeiding             

            mekatronikk                   

     

Zurück Home Weiter             Rwanda

     

                   aktuell!                                                       

Peter Oswald   (firma) 

   tung-tekstil-bearbeiding             

            mekatronikk                   

     

Zurück Home Weiter                         Rwanda

     

                   aktuell!                                                                             

 

I norskurs skrev vi om et land av en annen eleve. Jeg skrev om Rwanda:                             

 

 

Historie *

Prehistori *

Under Tyskland *

Under Belgia *

Frihet og burgerkrig *

Politikk + Skole *

Geografi *

Klimaet *

Statistikk *

Økonomi *Jeg har informasjon fra Jean, Bahutu, og fra Internet.På sveitisk utenriksdepartement kan vi erfare:

Rwanda er relativ stabil. Bare i Sørvestrwanda har regjeingen ikke hele kontrollen over landet.
Også kan naboer negativ virke til Rwanda. I nord kan de ha miner i jord; du bør bli på veien. Det
har ikke mye stor kriminalitet men mange tyver. Dårlig sjåfører, gående og husdyr gjøre veien
farlig. Kjøre ikke på natt. Fengsel er veldig ubehagelig. Holder lav profil og snaker ingenting som
er kritisk politisk.

HistoriePrehistori

Først var bare skogen.

Omtrent år 400 kom første meneskeren fra nord. De var på jakt og spiste planter som de funnet i
skogen. Navn av den folket var Batwa. Batwa hadde ingen hus, de spaserte i skogen.

Senere kom andre menesker fra nord. Navn av den folket var Bahutu. Denne menesker dyrket
jord og hadde hus. De var flere gupper og hadde flere små konger.

På 1300 talet kom Batutsi også fra nord. De holdet husdyr og førte krig mot Bahutu og Batwa.
Batutsi hadde en store kong. Bahutu ble slave til Batutsi. Nå dyrket de mark og bæret varer og
vann for Batutsi.

Hele folk i rwanda snaket Kinyarwanda.

Batutsi førte nå krig mot naboer og vinnet område.

Så står det skrevet i mange bøker og Internetsider og så ler vi det gjerne. men det alt er ikke
riktig.

Batwa kom før år 300.

Mellom år 300 og år 400 kom første Bantu snakende grupper. De arbeidet med jerne, dyrket
mark og hadde husdyr.

Ca. år 1000 kom Bahutu. De snaket også Bantu.

Mellom år 1000 og 1500 kom Batutsi. De hadde også husdyr og førte krig mot andre.
Tutsikonge var konge over alt.

Det kan vi altså også høre og det høre vi gjerne, men også det er feil.

Histori er veldig gammel og kompleks. Jeg har ikke mer funnet ut. Da var altså menesker.
Det utviklet seg forskjellige sosjale grupper. De som bodde ikke i hus hetet Batwa, de som
dyrket mark hetet Bahutu og de som hadde husdyr hetet Batutsi. Kongerik Nyginya fra Batutsi
var ca. i år 1700, men det var et litt område i midden fra Rwanda. Kulturen fra Batutsi brettet
seg i tallet 1800 ut og språk utviklet seg i denne tid.

Tu kan nå tror som du vil.Under Tyskland

1884/85 var en Kongo-konferens i Berlin. Tyskland fikk Rwanda. 1889 kom første tyske
soldater til Rwanda.

En andre histori sier at i denne tid Van Goten, en tyske turist, har se på kilden av Nil. Han var
første tysker som kom til Rwanda. Nesten like tid kom tyske missjonærer til Rwanda. De
utviklet landet, bygget skole, kirker og sykehus. Men bare barna fra Batutsi kunne studere,
Bahutu og Batwe ble slaver. I denne tid og også senere var Batutsi 14%, Bahutu 85% og Batwe
1% av befolkningen.

1914 var krig i Rwanda, men ikke mye (1. verdenskrig).Under Belgia

1916 fikk Belgia Rwanda. De arbeidet også sammen med Batutsi men ga mer og mer redd til
Bahutu. Nå bygges mange klostre. Batwa ble kunstner.

1945 kunne Bahutu også besøke skolen og 1959 var første Bahutu fertig med studere. De gikk
til FN for få like redd som Batutsi hadde. FN organiserte valg og en Bahutu vinnet den.Frihet og burgerkrig

1962 ble Rwanda fri fra Belgia og Bahutu regjeret staten. Batutsi var redd for Bahutu og
flyktet til forskjellige land, meste til Uganda. Mange ble der soldater. Batutsi organiserte
motstand mot Bahutu. Forskjellige Bahutu kranglet om makt og veldig mange dødet.

1973 organiserte hær en kupp mot regjering og en militær ble president. Han var også Bahutu.
Han var diktator men folk ble stillere under ham.

1990 angrepet Batutsi-soldater Rwanda fra Uganda. Da var mange massakre. Soldater fra
Zaire, Belgia og Frankrike hjelpet regjeringen og det var en våpenstillstand. Men mer og
mer flyktlinger kom tilbake og sosjale spenningene ble større.

1993 var ny krig. Senere var ny våpenstillstand men ingen stille. Krigen brente videre.

I 6. april 1994 skytes fly med presideter fra Rwanda og Burundi. Det ble store borgerkrig.
Batutsi kom til makt og Bahutu flyktet til Zaire. I en halv måned dødet 200000 menesker og til
juli flyktet 1,2 millioner Bahutu til Zaire.

To ganger var FN-soldater i Rwanda men bare for kort tid. Krigen er til nå.

Offisjelle navn av stat: Republika y’u Rwanda; Rèpublique Rwandaise; Republic of Rwanda.Politikk + Skole

President: Paul Kagame, Batutsi

Skole: Etter grunnloven kan hvert barn primarskolen besøke, men det er bare 80%

15% besøker ungdomskole

mer enn halvparten av befolkningen kan ikke lese og skrive

Hær: 55000 mann, Sveits ca. 8 ganger så mye (400000 menn og kvinner)

Ingen sosjalvesen, men familiemedlemer hjelper hverandre veldig bra

Internasjonal tegn: RWA

Nasjonalfestdag: 1. juli, 1962 fri fra Belgia

Geografi

Areal: 26338 km2

Naboer: Burundi, Yaire, Tansania og Uganda

12 "fylke"

Hovedstad: Kigali

Språk: Kinyarwanda; fransk; engelsk (?)

Religioner: ingen statsreligion

Penger: Franc

bevolkning: 7240000, ca. 1,5 ganger befolkningen i Norge,

I Afrika en av land med mest befolkning pro km2

størreste sted: Kingali: 237000 innboer, neste 30000 innboer

meste befolkningen bor på landet

Sveits er taket av Europa, Rwanda er taket fra Afrika

Høyeste fjell: Karisimbi 4507 m

Størrest sjø: Kivusjø: 2700 km2, bare en delKlimaet

Natur: Savanne

Temperatur: ca. 20 graderStatistikk

Fødseler: pro 1000 innboer er 39 fødseler,

3 ganger så mye som i Norge, altså i alt 4,5 ganger så mye som i NorgeDøde: 18 pro 1000 innboer, ca. doppelt fra Norge

Døde av barn: 12,4%, 25 ganger det fra Norge

Innkomst i ett år: 180 $, i Norge 180 ganger så mye

Leger pro 1000 innboer: 40, i Norge 3. I Rwanda 13 ganger så mye leger.Økonomi

Økonomi: landbruk 40%, industri 20%, tjennester 40%

Ressurser: kafe, te, sukker, gass, banane, tinn, gulHit Counter

Du kan sende e-post med spørsmål og kommentarer til denne hjemmesiden til: p@peos.no
 06. desember 2015

Hit Counter

 
 
 
Du kan sende e-post med spørsmål og kommentarer til denne hjemmesiden til: p@peos.no
 28. mai 2023